گروه نرم افزاری چاریار با بیش "۱۲۰۰۰" کاربر و "۱۳۰" مشتری در کشور برای تکمیل کادر خود به افرادی با تخصص های زیر نیازمند است .

مسلط به C#

مسلط به asp.net MVC

تسلط کامل بر javascript , jquery , angular js

تسلط بر sql server

روحیه کار تیمی

ظاهری آراسته

مسلط بر زبان انگلیسی

ظاهری آراسته

روابط اجتماعی خوب

شرایط بدین صورت است که به ازای فروش هر نرم افزار یا سامانه ۲۰% مبلغ به بازاریاب تعلق خواهد گرفت

مسلط بر java

مسلط بر Android Studio

مسلط بر مفاهیم شی گرایی

آشنایی به اصول وب سرویس

روحیه کار تیمی

ظاهری آراسته

مسلط به زبان انگلیسی